Henry Kaiser
"Kada tvoj rad govori za sebe, nemoj ga prekidati upadicama"
Materijali od kojih se kese izrađuju su HDPE i LDPE, po potrebi se  mogu dodati masterbači, biorazgradivi aditiv.
Kesa se izrađuje u dimenzijama od 150x200 do 700x800, debljina od 0,0015 mikrona do 0,0100 mikrona.

Kesa je fleksibilna , glatkih površina, raznih boja, mogu biti štampane i neštampane. Koriste se za pakovanje predmeta opšte ubotrebe.

O kvalitetu naših butik reklamnih kesa govore mnogi naši klijenti s kojima imamo dugoročnu saradnju.
Butik kese
Proizvodi

Materijali od kojih se izrađuju su LDPE, HDPE.
Kese se izrađuju u dimenzijama od 150mmx200mm do 350mmx450mm, i debljina od 0,0015mikrona do 0,0040mikrona.

Kesa je fleksibilna, glatkih površina, u beloj boji, mogu biti štampane i neštampane. Koriste se pakovanje i prenos lekova i medicinskih sredstava u farmaciji.
Kese za apoteke
032/725-836
www.best-grafik.com
office@best-grafik.com
Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA
Copyright © 2016. DOO Best Grafik ; www.best-grafik.com
Reciklaža
Razgradnja različitih proizvoda od plastike traje od 100-1.000 godina. Pri spaljivanju 4 plastične kese potroši se onoliko kiseonika koliko je potrebno čoveku za 1 dan, što govori o opasnosti uništavanja i spaljivanja plastike.
Pored očuvanja životne sredine procesom reciklaže plastike se stvaraju ogromne uštede. Njenom reciklažom dobijamo nove plastične proizvode: kese, folije, boce, jakne za skijanje itd.
U skladu sa tim nabavili smo sve neophodne mašine i opremu za reciklažu poluproizvoda i gotovih proizvoda škartiranih u proizvodnom procesu, tako da se može reći da naša fabrika praktično radi bez otpada, što je izuzetan doprinos ekologiji na lokalnom nivou.
BEST GRAFIK • Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA