Albert Einstein
"Pogledaj duboko u prirodu i onda češ sve bolje razumeti."
Vreće se izrađuju od recikliranog polietilena u crnoj,plavoj ili zelenoj boji, mogu biti štampane i neštampane. Dimenzija od 500x500 mm do 900x1300mm, debljine od 0,0015 mikrona do 0,0100 mikrona.
Vreća je fleksibilna, glatkih površina, namenjena za skupljanje, odlaganje i transport komunalnog otpada.
Kese za komunalni otpad
Kese za infektivni otpad
Izrađuje se od HDPE, sa dodacima masterbača (žuti, crveni, braon, zeleni, ljubičasti), mogu biti štampane. Izrađene su od HDPE materijala u standardnim dimenzijama sa štampom i u bojama prema vrsti infektivnog otpada. Kese su nemenjene za autoklaviranje do 120 °C.
Proizvodi
Galerija
Flekso štampa je deo grafičke industrije u kojoj je trenutno prisutna najveća ekspanzija što se tiče inovativno-tehnološkog aspekta. To je direktna vrsta visoke štampe gde se boja na materijal prenosi pomoću fotopolimernih ploča.

Širok dijapazon materijala (samolepljivi polipropilen, PVC, polietilen, papir, WAL filmovi, shreenk, i PET material..) koji smo u mogućnosti da prerađujemo, sa UV bojama i sa opremom poslednje generacije, omogućava nam da odgovorimo na svaku želju i zamisao klijenata.
• Proizvodnja
• Flekso štampa
• Best Grafik
032/725-836
www.best-grafik.com
office@best-grafik.com
Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA
Copyright © 2016. DOO Best Grafik ; www.best-grafik.com
Reciklaža
Razgradnja različitih proizvoda od plastike traje od 100-1.000 godina. Pri spaljivanju 4 plastične kese potroši se onoliko kiseonika koliko je potrebno čoveku za 1 dan, što govori o opasnosti uništavanja i spaljivanja plastike.
Pored očuvanja životne sredine procesom reciklaže plastike se stvaraju ogromne uštede. Njenom reciklažom dobijamo nove plastične proizvode: kese, folije, boce, jakne za skijanje itd.
U skladu sa tim nabavili smo sve neophodne mašine i opremu za reciklažu poluproizvoda i gotovih proizvoda škartiranih u proizvodnom procesu, tako da se može reći da naša fabrika praktično radi bez otpada, što je izuzetan doprinos ekologiji na lokalnom nivou.
BEST GRAFIK • Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA