Elbert Hubbard
"Mi radimo kako bismo postali, a ne kako bismo stekli."
Preduzeće "Best grafik" osnovano je 1.marta 2002. godine. Od toga vremena do danas, preduzeće je prvo radilo pod imenom  "Kiparis" sztr,  nakon toga prelazi u "Best grafik" sztr, da bi 12.novembra 2012. postalo "Best  grafik" doo. Preduzeće je imalo uzlazni rast imajući u vidu:
zaokruženu gamu proizvoda
tehnološka znanja
savremenu opremu i infrastrukturu
poslovne rezultate

Preduzeće danas upošljava 15 zaposlenih, školske spreme od dip.ecc. do kv, ostvaruje predviđene poslovne planove i samim tim raste iz godine u godinu.

Hronologija rasta

Od početka  2002. godine, firma se bavila  ekstruzijom LDPE filmova (polietilen niske gustine). Inicijalna proizvodnja - kese za pakovanje u prehrambrenoj industriji, reklamne kese i kese za zamrznuto voće.
2003. godine, proširenje asortimana na ostale tipove kesa: tregerice, butik kese, kese za zamrzivač i drugo.
2004. godine, nastavak proširenja asortimana i početak flexo štampe do 6 boja.
2004. godine, ulazimo u poslovni aranžman sa "Simpom" iz Vranja, za njih proizvodimo foliju a od njih uzimamo nameštaj. Otvaramo tri salona nameštaja.
2006. godine, kupovina nove mašine za konfekcioniranje koja je doprinela većoj produktivnosti.
2009. godine, uglavnom proširenje kapaciteta i povećanje asortimana.
2011. godine, ulazak u nove tehnologije.  Usled povećanja obima posla kupujemo ekstruder koji može da odgovori na sve zahteve tržišta i po kvalitetu filma, visokotransparentni, visokoizdržljivi, kontrolisane debljine, i po kvantitetu filma.
2013. godine, i ova godina je godina investicija, kupujemo pogon za recikliranje.
2015. godine,  prelazak u novi i veći poslovni objekat, sa većim proizvodnim pogonom i većim magacinskim prostorom.

U navedenim periodima preduzeće je kontinuirano ulagalo u infrastrukturu, proširenje i uređenje kruga, opremu BZNR i PPZ, informatičku opremu, poboljšavanje uslova rada i dr.
Razvoj tehnologije konstantno je prisutan, prate se novi trendovi u svetu. Rezultat stalnog unapređivanja tehnologije jeste i proizvodnja degradibilnih filmova. Veliki akcenat se daje na očuvanje i zaštita  čovekove okoline, pa se u proizvodnji koristi određeni dodatak filmu  koji mu daje biorazgradivost.
O nama
Proizvodi
Tregerice
Kese za otpad
Materijal od kojih se izrađuju je HDPE i LDPE, masterbač, biorazgradivi aditiv. Kese mogu biti bele ili obojene,  raznih dimenzija...
Koriste se za odlaganje svih vrsta otpada a naročito: u domaćinstvima, industrijskog, medicinskog, otpada biljnog i životinjskog porekla...
Materijali od kojih se kese izrađuju su HDPE i LDPE, po potrebi se  mogu dodati masterbači, biorazgradivi aditiv, a za štampu boje i razređivači...
Butik kese
032/725-836
www.best-grafik.com
office@best-grafik.com
Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA
Copyright © 2016. DOO Best Grafik ; www.best-grafik.com
Nаši partneri
BEST GRAFIK • Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA